Semana Santa Tornar

ACTES LITÚRGICS I PROCESSONS

REPRESENTACIÓ DE LA PASSIÓ VIVENT A LA PLAÇA DEL AJUNTAMENT


Dissabte 13 de abril de 2019 a les 20,30 h.


Des de 1999, un grup de COFRADES de la Germanor Jesus Nazare i NTRA. Sra. dels Dolors i feligresos de la parroquia de Sant Miquel Arcangel de DËNIA, (80 actors de totes les edats), sense anim de lucre, escenifica teatralment la Passió, mort i Resurrecció de Nostre Senyor JESUCRISTO.

30 representacions, durant estos 19 anys, s'han realisat, tant en DÉNIA com en altres localitats de la Comunitat Valenciana.

Les representacions s'adapten a les característiques del lloc realisant-se tant en l'Església, Saló d'Actes o en el carrer.


La representació es desenvolupa en 22 escenes en les que es plasma els últims moments de la vida de Jesús de NAZARET: Entrada – Oració - Pregó, La cridada, Entrada a JERUSALÉN, L'ultim sopar, El llavatori dels peus, Institució de l'Eucaristia, L'oració de l'hort, La captura, El juï del Sanedri, Negacions de Pere, El juï  de PILATO, El juï  d'HERODES, Flagel.lació de Jesús, Sentencia de PILATO, Camí al Calvari, Crucifixió, Devallament de la creu, Soterrar i soterrament, Silenci de la Creu buida, Diumenge matinada, Resurrecció, Remesa a evangelitzar.


Ambientació musical: BACH, PACHELBEL, BARBER, MAHLER, ALBINONI, MOZART, TCHAIKOUSKY, HAENDEL.